ฟาร์มเห็ดแครงครบวงจรจากเห็ดตามธรรมชาติที่คนท้องถิ่นนิยมเก็บมารับประทาน สู่การผลิตในรูปแบบฟาร์มที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
Farm’s products

  • เห็ดแครง


Trustworthy brandผ่านการตรวจตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และมาตรฐานโรงคัดบรรจุ Primary GMP

กษ 03-9001-2552-38401056-422
81-2-01261

Highest Safety

มาตรฐานด้านความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เราจึงเลือกใช้แต่สารชีวภัณฑ์และวิธีการตามธรรมชาติในการป้องกันศัตรูของเห็ดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตก้อนเห็ดไปจนถึงกระบวนการเปิดดอกเห็ด ตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและความส่งมอบเห็ดที่ สด สะอาด ปลอดภัยให้ถึงมือผู้บริโภค

Highest Quality

นอกจากขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานแล้ว ทางฟาร์มของเรายังได้ให้ความสำคัญในด้านของการคัดบรรจุเห็ดอย่างถูกหลักสุขอนามัยก่อนจะส่งต่อไปยังผู้บริโภค ด้วยสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข