ความสำคัญการพักโรงเปิดดอก

เห็ดนางฟ้า หลักการคิดจุดคุ้มทุนก้อนเห็ด
หลักการคิดจุดคุ้มทุนก้อนเห็ด
February 24, 2019
อะไรที่ฟาร์มเห็ดไม่ค่อยบอกคุณ
February 24, 2019
Show all

ความสำคัญการพักโรงเปิดดอก

พักโรงเห็ด

พักโรงเห็ด

หนึ่งในวิธีที่สำคัญของการดูแลก้อนเห็ดก็คือ “การพักโรงเรือนเพาะเห็ด” จากการที่โรงเรือนจะมีการสะ สมศัตรูเห็ดไปเรื่อยๆหากใช้ โรงติดต่อกันเป็นเวลานาน การพักโรงจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหยุดการขยายพันธุ์จากศ ัตรูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แมลงหรือตัวไรที่มีการวางไข ่ครั้งละเป็นจำนวนมาก

หลักการพักโรง ไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไร แต่หากพักได้นานเท่าไรก็เป็นผลดีมากขึ้น และก็ไม่ควรน้อยเกินไปเพราะ ยังไม่สามารถตัดวงจรการขยายพันธุ์ของศัตรูเห็ดได้ โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะพักน้อยกว่า 7 วัน

เมื่อก้อนเห็ดหมดอายุแล้วเราไม่ควรจะเสียดายดอกเห็ดเพียงเล็กน้อยที่ออกมา เพราะนั่นหมายถึงการระบาดของศัตรูเห็ดที่เพิ่มมากขึ้นจนอาจลามไปยังโรงเรือนข้างเคียงได้ ให้ทำการรีบทิ้งก้อนให้ห่าง จากโรงเรือนเพาะให้มากที่สุด ทำการกวาดเศษเห็ดเศษขี้เลื่ อยที่ตกให้หมดก่อนล้างทำความสะอาด ที่สำคัญหลังจากที่ทิ้งก้อน  ต้องไม่ไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำเห็ดอื่นๆเ พราะจะทำให้ติดเชื้อไปยังก้ อนใหม่ได้

หลังจากนั้นทำการฉีดพ่นด้วย น้ำหมักพลายแก้ว บีที ไมโตรฟากัส เพื่อป้องกันเชื้อรา หนอน และไร ตามลำดับ(วิธีใช้หาใน google เลยครับ)

หรือหากพบการระบาดของศัตรูเ ห็ดเช่นหนอนหรือไร เป็นจำนวนมากและมีความจำเป็นต้องใช้ยาเคมี(ซึ่งไม่แนะน ำให้ฉีดเพราะอันตรายต่อผู้ฉ ีดเองและผู้บริโภคหากเกิดกา รตกค้าง)เช่นอามีทราซ เซฟวิน ให้ฉีดพ่นและทำการพักไว้อย่ างน้อย 7-10 วันเพื่อให้ยาเหล่านี้หมดฤท ธิ์ก่อนที่จะก้อนรุ่นใหม่เข ้าในโรง

หากพบการระบาดจริงและไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงเพราะกลัวฤทธิ ์ตกค้าง เราอาจใช้การรมแก็สแทนโดยการใช้ด่างทับทิมผสมกับฟอร์มา ลีน ผสมแล้วต้องรีบวิ่งออกมานะครับเพราะแก็สนี้ก็เป็นอันตรายเช่นกันแต่จะไม่เกิดการตกค้าง วิธีการใช้สามารถค้นหาได้ทั ่วไปในอากู๋เช่นกันครับ

หลังจากฉีดแล้ว ถ้าเป็นไปได้ให้เปิดโรงเรือนให้มีแสงแดดเข้ามาให้มากที ่สุด เพราะแสงแดดเป็นตัวช่วยกำจัดศัตรูเห็ดได้เป็นอย่างดี บางฟาร์มอาจใช้การโรยปูนขาว หรือพ่นไฮเตอร์ช่วยเพื่อฆ่า เชื้อโรคในโรงเรือน อันนี้แล้วแต่การเลือกใช้คร ับเพราะอย่าลืมทุกอย่างคือต ้นทุนของเรา

จากที่กล่าวมา หลายท่านอาจมีคำถามในใจว่าถ้าให้พักโรงเรือนนานๆ แล้วจะเอาโรงที่ไหนมาเปิดดอก ด้วยเหตุนี้เวลาคนที่วางแผน ทำฟาร์มใหม่ๆ ผมจะแนะนำให้ทำโรงเปิดดอกให้เล็กและแบ่งเป็นหลายๆโรง จะดีกว่าบ้าพลัง ทำโรงใหญ่ๆเพียงไม่กี่โรง จนไม่สามารถพักโรงได้นานพอครับ

Comments are closed.