ทำไมเราควรหันมาทานเห็ดแครง (เห็ดแก้น) กัน

ขายก้อนเห็ด
คิดจะทำระบบ รับซื้อคืนดอกเห็ด ก็ต้องเป็นแม่ฟาร์มที่ดี
February 23, 2019
ก้อนเห็ดที่เสีย
อุทธาหรณ์จากการเลือกซื้อก้อนเห็ด
February 24, 2019
Show all

ทำไมเราควรหันมาทานเห็ดแครง (เห็ดแก้น) กัน

เห็ดแครง

เห็ดแครง

ธาตุอาหารในเห็ดแครง
ธาตุอาหารในเห็ดแครง

เห็ดแครง หรือ เห็ดแก้น (ชื่อเรียกทางภาคเหนือ) เห็ดมะม่วง(ภาคกลาง) นอกจากรสชาติที่อร่อย มีเอกลักษณ์ต่างจากเห็ดชนิดอื่นแล้ว คุณค่าทาง โภชนาการในเห็ดแครง มีสูงกว่าเห็ดหลายๆประเภทที่เรานิยมทานกัน จากตารางจะเห็นว่า ทั้งโปรตีน แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินบีต่างๆ เห็ดแครงมีปริมาณสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด และยังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีแต่มีปริมาณไขมันต่ำเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์

นอกจากนั้น เห็ดแครง ยังถูกกล่าวถึงในวงการแพทย์ที่มีการค้นคว้าวิจัยมาแล้วทั่วโลกว่าเป็น1 ใน 6 ของซุปเปอร์เห็ดที่อุดมไปด้วยเบต้ากลูแคน สารมหัศจรรย์ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน อันได้แก่ เห็ดไมตาเกะ (Maitake Mushroom) เห็ดยามาบูชิตาเกะ (Yamabushitake Mushroom) เห็ดหลินจือ (Ling Zhi Mushroom) เห็ดถั่งเฉ้า (Cordyceps) เห็ดชิตาเกะ (Shitake Mushroom) และเห็ดแครง (Schizophyllum Commune)

จากซุปเปอร์เห็ดทั้ง 6 ชนิด เห็ดแครงเป็นเห็ดที่ไม่ได้มีราคาเกินเอื้อมสำหรับหลายๆคน แต่อย่างใด เมื่อเทียบกับซุปเปอร์เห็ดอีกหลายๆชนิด อีกทั้งยังสามารถนำมาประกอบเมนูอาหารได้หลายอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้ากลูแคน สามารถศึกษาได้จาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/361/เบต้ากลูแคนจากเห็ดแครง

Comments are closed.