การพักโรงเรือนเพาะเห็ด

February 24, 2019
พักโรงเห็ด

ความสำคัญการพักโรงเปิดดอก

หนึ่งในวิธีที่สำคัญของการดูแลก้อนเห็ดก็คือ “การพักโรงเรือนเพาะเห็ด” จากการที่โรงเรือนจะมีการสะ สมศัตรูเห็ดไปเรื่อยๆหากใช้ โรงติดต่อกันเป็นเวลานาน การพักโรงจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหยุดการขยายพันธุ์จากศ ัตรูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แมลงหรือตัวไรที่มีการวางไข ่ครั้งละเป็นจำนวนมาก หลักการพักโรง ไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไร แต่หากพักได้นานเท่าไรก็เป็นผลดีมากขึ้น และก็ไม่ควรน้อยเกินไปเพราะ ยังไม่สามารถตัดวงจรการขยายพันธุ์ของศัตรูเห็ดได้ โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะพักน้อยกว่า 7 วัน เมื่อก้อนเห็ดหมดอายุแล้วเราไม่ควรจะเสียดายดอกเห็ดเพียงเล็กน้อยที่ออกมา