ก้อนเห็ดเก่า

March 6, 2019

ปุ๋ยจากก้อนเห็ดเก่า คุณค่าที่ถูกลืม

ก้อนเห็ดเก่า เราสามารถนำไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง หลายๆ ฟาร์มอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกำจัดก้อนเห็ดที่หมดอายุแล้ว จะเอาไปทิ้งในบริเวณฟาร์มก็กลัวเรื่องศัตรูเห็ดจาก ก้อนเห็ดเก่า จะมารบกวนก้อนเห็ดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ราเขียว ราดำ หรือตัวไร ศัตรูตัวดีของเห็ดที่ถ้าระบาดขึ้นมาก็เตรียมตัวหยุดยาวกันได้เลย หรือถ้าเอาไปทิ้งไว้ภายนอกก็จะเกิดเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงพลาสติกหรือตัวขี้เลื่อยเองที่ย่อยสลายช้า  มีบางฟาร์มที่ใช้วิธีนำก้อนเห็ดไปกองไว้ใต้ต้นไม้ให้มันเป็นปุ๋ยไปเองตามธรรมชาติ แต่วิธีนี้จะใช้ได้กับก้อนเห็ดที่ผ่านการเปิดดอกมาแล้วเป็นเวลานานจนทำให้ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) อยู่ในค่าที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์