ความเสี่ยงการทำเห็ด

February 24, 2019

อวสานโลกสวย#คนทำเห็ด

บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเพาะเห็ด เนื่องจาก ช่วงนี้กระแสรักสุขภาพมาแรง เห็ดซึ่งได้ชื่อว่าอาหารเพื่อสุขภาพก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ผู้คนหันมาให้ความสนใจเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมกันมากขึ้น ด้วยความที่มีข้อได้เปรียบกว่าการทำเกษตรอื่นๆ (จริงๆผมว่าการทำเห็ดมันกึ่งๆอุตสาหกรรมมากกว่าครับ) เนื่องจากไม่ต้องใช้เนื้อที่เยอะมาก สามารถทำโรงเรือนแทรกตามแปลงปลูกต้นไม้ได้ อีกทั้งการทำเห็ดยังมีอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจต่ำ มีคอร์สเปิดอบรมมากมายให้เรียนรู้รวมถึงอุปกรณ์การทำก็หาซื้อได้ไม่ยาก