คิดน้ำหนักเห็ด

February 24, 2019
เห็ดนางฟ้า หลักการคิดจุดคุ้มทุนก้อนเห็ด

หลักการคิดจุดคุ้มทุนก้อนเห็ด

หัวข้อนี้เป็นคำแนะนำให้ผู้ที่ซื้อก้อนเห็ดไปเปิดที่บ้านเป็นอาชีพเสริมครับ เป็น หลักการคิดจุดคุ้มทุนก้อนเห็ด ผมขอยกตัวอย่างเห็ดนางฟ้าเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเห็ดอื่นๆได้เช่นกัน สมมติท่านไปซื้อก้อนเห็ดนางฟ้ามาก้อนละ 7 บาทจำนวน 1000 ก้อน เป็นเงิน 7000 บาท โดยที่ท่านมีแม่ค้ามารอรับกิโลละ 50 บาท ปกติแล้วเห็ดนางฟ้า 2-3 ก้อนจะเก็บได้นน.1 ขีด หรือคิดง่ายๆประมาณ 25 ก้อนได้ 1 กิโลกรัม ดังนั้นเห็ดรอบแรกทั้งรุ่นก็จะเก็บได้ประมาณ […]