บริหารความเสี่ยง

February 24, 2019
ขี้เลื่อยไม้ยาง

ทำเห็ดก็ต้องหัดบริหารความเสี่ยงด้วย

การบริหารความเสี่ยง(Risk management) เป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของธุรกิจควรมีการวางแผนเอาไว้ เผื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลเสียหาย เราจะได้มีการรับมือกับผลกระทบตรงนั้นได้ทันท่วงที แม้กระทั่งคนทำฟาร์มเห็ดอย่างเราๆ ก็ไม่ควรพลาดที่จะวางแผน บริหารจัดการ  ความเสี่ยงของการเพาะเห็ด ตรงนี้อย่าคิดว่าเราเป็นฟาร์มเล็กๆ แล้วก็ปล่อยไปตามมีตามเกิดก็ได้นะครับ หลักง่ายๆ เราก็เริ่มจากมาไล่หาปัจจัยความเสี่ยงจากการทำเห็ดก่อนเลยครับ ว่ามีอะไรได้บ้าง ไล่ตั้งแต่กระบวนการผลิตทีละขั้นเลยครับ ตั้งแต่ทำก้อนจนเปิดดอก แล้วค่อยมาระบุระดับความเสียหายถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น