ศัตรูเห็ด

February 24, 2019
พักโรงเห็ด

ความสำคัญการพักโรงเปิดดอก

หนึ่งในวิธีที่สำคัญของการดูแลก้อนเห็ดก็คือ “การพักโรงเรือนเพาะเห็ด” จากการที่โรงเรือนจะมีการสะ สมศัตรูเห็ดไปเรื่อยๆหากใช้ โรงติดต่อกันเป็นเวลานาน การพักโรงจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหยุดการขยายพันธุ์จากศ ัตรูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แมลงหรือตัวไรที่มีการวางไข ่ครั้งละเป็นจำนวนมาก หลักการพักโรง ไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไร แต่หากพักได้นานเท่าไรก็เป็นผลดีมากขึ้น และก็ไม่ควรน้อยเกินไปเพราะ ยังไม่สามารถตัดวงจรการขยายพันธุ์ของศัตรูเห็ดได้ โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะพักน้อยกว่า 7 วัน เมื่อก้อนเห็ดหมดอายุแล้วเราไม่ควรจะเสียดายดอกเห็ดเพียงเล็กน้อยที่ออกมา
February 24, 2019

อะไรที่ฟาร์มเห็ดไม่ค่อยบอกคุณ

สิ่งหนึ่งที่ฟาร์มเห็ดไม่ค่อยบอกคุณ แต่เป็น สิ่งสำคัญเวลาไปซื้อก้อนเห็ด ก็คือวิธีดูแลและกำจัดศัตรูของเห็ด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเพาะเห็ด บางคนเข้าใจว่าซื้อก้อนไปแล้วก็รดน้ำตามเวลา เราก็รอเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็กำไรแล้ว จริงอยู่ครับที่ช่วงแรกๆที่ทำเห็ดมันจะออกดีเป็นพิเศษจนทำให้เราหลงไปว่าทำเห็ดมันก็ไม่เห็นมีอะไรยาก แต่พอนานๆเข้าทำไมผลผลิตมันเริ่มลด พอผลผลิตลดก็ต้องไปซื้อก้อนมาเพิ่มเพื่อให้ทันกับ order ที่รับเอาไว้ ทีนี้กลายเป็นว่ายิ่งขาดทุนไปกันใหญ่ สาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆที่ทำด้วยความที่โรงเรือนยังใหม่